Formulario de inscrición a EN MAREA

Enchendo este formulario cos teus datos pasarás a formar parte do censo de persoas afiliadas a En Marea e poderás participar en todas as votacións. É un procedemento sinxelo que che permitirá ser parte activa do proxecto.

Os teus datos asociaranse a un teléfono móbil, no que recibirás un SMS co teu código de verificación para validar a inscrición.

É seguro o procedemento de inscrición?

Si. Tentamos buscar o equilibrio entre seguridade e facilidade do proceso, cada inscrición é asociada a un teléfono móbil ao que se envía automaticamente o código de verificación persoal. Os nosos equipos informaticos traballaron no desenvolvemento dun sistema seguro, fiable e de fácil acceso para todas e todos.

Problemas coa inscrición? Escribe a soporte@enmarea.gal

Se non recibes o correo electrónico para completar a inscrición, lembra comprobar se chegou ao cartafol de correo electrónico non desexado, promocións ou spamem>.

Tamaño máximo 4 Mb. Tipos de arquivos admitidos: [jpeg, png, pdf]
Tamaño máximo 4 Mb. Tipos de arquivos admitidos: [jpeg, png, pdf]
Domicilio
Lugar de participación
Consentimento
Condicións xerais de inscrición e política de privacidade.

Condicións xerais de inscrición e política de privacidade

1. Condicións legais da afiliación en En Marea

Ao cumprimentar e enviar o formulario de inscrición o interesado pasará a ser membro de EN MAREA partido político con CIF V70498191 e será titular dos dereitos e obrigacións recoñecidos pola lexislación española a todos os inscritos en partidos políticos.

A inscrición supón a aceptación expresa do manifesto de EM MAREA, así como dos métodos de participación e as fórmulas de decisión que lexitimamente se establezan.

2. Protección de datos persoais

enmarea, de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informa as persoas que queiran inscribirse de que os datos persoais que faciliten no formulario de inscrición serán incorporados ao ficheiro de ?afiliados? do que é responsable EN MAREA, con CIF V70498191, que os utilizará para xestionar os perfís dos afiliados, contactar con eles para xestionar o seu rexistro e facerlles chegar toda a información necesaria sobre a súa afiliación.

O inscrito acepta e consente expresamente o tratamento dos seus datos persoais e a recepción de comunicacións electrónicas para os fins indicados.

Salvo imperativo legal, os datos persoais dos inscritos non serán cedidos a terceiras persoas sen o seu consentimento expreso.

EN MAREA cumpre con todas as medidas de seguridade para a protección de datos persoais esixidas polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

3. Exercicios dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e posición o inscrito poderá utilizar os formularios dispoñibles na páxina web do perfil de usuario da web medrando.enmarea.gal ou dirixirse por correo electrónico a lopd@enmarea.gal indicando o seu nome e apelidos e achegando copia do seu DNI ou documento legal de identificación.

4. Aceptación das presentes condicións xerais

Ao marcar a casa ?Lin e acepto as condicións xerais" o USUARIO declara ler este aviso legal e estar conforme co seu contido.

En Marea

Versión 7 de decembro de 2016 11:05

Acepto as condicións xerais.

Declaro ser maior de 18 anos

captcha
Introduce o texto que se ve na imaxe Rexenerar