WEB MEDRANDO.enmarea.INFO

Aviso legal

CONDICIONS XERAIS DE ACCESO, EMPREGO DE COOKIES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Información xeral

1.1 Identificación do propietario da web

EN MAREA PARTIDO POLÍTICO (en adiante EN MAREA)
V70498191
Praza Horta de abaixo nº 5B, 4A
15220 Bertamiráns

1.2 Contacto

Información xeral: contacto@enmarea.gal
Incidencias inscripciones: soporte@ enmarea.gal
Protección de datos: lopd@ enmarea.gal

2. Condicións xerais de acceso e uso dá web medrando.enmarea.gal

2.1 Persoas USUARIAS e dereito de acceso

O acceso a esta web está reservado as persoas afiliadas a EN MAREA e que se rexistren na mesma conforme ao procedemento establecido non apartado 2.4 destas condicións.

O acceso a esta web atribúe a condición de persoa USUARIA e implica a aceptación expresa e sen reservas de todas e cada unha dás condicións xerais que se publican neste aviso legal, sen prexuízo dá aceptación concreta dás condicións particulares que se inclúan nas páxinas do site.

O dereito a acceder e utilizar esta web queda condicionado ao bo uso dá mesma e ao cumprimento dás presentes condicións xerais e as condicións particulares incluídas nas páxinas do site.

EN MAREA denegará e retirará o acceso e uso dá web en calquera momento e sen previo aviso a toda persoa que incumpra as condicións xerais ou particulares que se publiquen neste sitio web ou que faga un mal uso dás ferramentas e servizos que se facilitan as persoas usuarias.

2.2 Modificacións do site e dos servizos

En Marea reservase o dereito de modificar unilateralmente en calquera momento e sen previo aviso as presentes condicións xerais, as condicións particulares e as condicións de uso e os servizos que se prestan nesta páxina web.

Tamén resérvase o dereito a modificar unilateralmente en calquera momento e sen previo aviso a presentación, deseño e configuración do sitio web.

As modificacións serán publicadas oportunamente para todas as persoas usuarias mediante avisos na propia páxina web.

2.3 Accesibilidade á web

A web foi deseñada e programada seguindo as técnicas e directrices de accesibilidade internacional, para facer posible seu uso a todo tipo de persoas usuarias, incluídos os que sofren algún tipo de discapacidade.

2.4 Acceso e uso da web

O acceso e uso dá web ten carácter gratuíto para as persoas USUARIAS e está reservado para as persoas afiliadas a EN MAREA.

Para acceder aos servizos é necesario estar inscrito previamente como persoa afiliada de EN MAREA e rexistrarse posteriormente na web có nome de persoa USUARIA e o contrasinal que sexan requiridos e facilitados por EN MAREA.

Para o acceso deberán seguirse as instrucións de rexistro que particularmente se establezan na páxina de inicio.

A persoa USUARIA comprométese a facer un uso dilixente e a non poñer a disposición de terceiros o seu nome de persoa USUARIA e contrasinal, así como a comunicar a EN MAREA coa maior brevidade, a perda, roubo ou calquera risco de acceso aos mesmos por un terceiro.

O acceso e uso dá web teñen, en principio, unha duración indefinida. Non obstante, EN MAREA reservarase o dereito a suspender o acceso á web e seu uso en calquera momento. Nestes casos comunicarao as persoas usuarias por correo electrónico ou mediante aviso na páxina de inicio.

2.5 Uso do contido e servizos da web

A persoa USUARIA só está autorizada a acceder as páxinas e servizos incluídos na súa conta de persoa USUARIA e para os que se lle teña dado dereito de acceso.

Cando a PERSOA USUARIA accede a súa páxina de perfil queda expresamente autorizada para visualizar e modificar toda a información persoal contida no seu perfil persoal, así como para efectuar reproducións privadas de seus datos nos seus sistemas informáticos. O uso das ferramentas de votación e participación incluídas na web estarán reguladas polas condicións particulares que se publiquen en cada momento e para cada uso en concreto.

Cando o uso destas ferramentas implique o enlace a outros sitios web de terceiros, deberán cumprirse as condicións de uso, emprego de cookies e política de procacidade do prestador de servizos da web de destino.

A PERSOA USUARIA non está autorizada a reproducir ou copiar, distribuír, modificar, ceder ou comunicar publicamente a información contida na web, a menos que conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou que resulte legalmente permitido.

A PERSOA USUARIA non está autorizada para empregar a información contida na web con fins comerciais, enviar mensaxes non solicitados dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como comercializar de calquera xeito dita información.

2.6 Titularidade dos contidos

Toda a información contida nesta web, incluíndo imaxes, deseños gráficos ou códigos informáticos, nomes comerciais, marcas e signos distintivos, entre outros, é propiedade intelectual e industrial de EN MAREA.

enmarea no cede total ni parcialmente, ni concede licencia o autorización alguna a los usuarios sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial o de cualquier otra forma relativa a la web.

Supón unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial protexidos por la lei copiar, reproducir, comunicar, distribuír, modificar ou ceder a información contida na web, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou que resulte legalmente permitido.

2.7 Tradución a outros idiomas

A web poderá contar con versións en outros idiomas, en especial castelán.

Ante calquera discrepancia de tradución entre os textos das diferentes versións que afecte á comprensión das condicións de uso e contido da web prevalecerá sempre o texto publicado na versión en galego.

2.8 Exclusión de garantías e responsabilidades

EN MAREA no responderá ante as PERSOAS USUARIAS polos danos e prexuízos de calquera clase e natureza causados por:

 1. os contidos, produtos e servizos prestados por terceiras persoas, empresas ou entidades a través desta web, e en particular, polos servizos e ferramentas de votación e participación prestados polas empresas enlazadas nas súas páxinas;
 2. a falla de funcionamento da web ou dos servizos que se prestan e dos fallos no aceso as distintas páxinas web ou a aquelas desde as que se prestan os servizos;
 3. a existencia de virus no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros das persoas USUARIAS;
 4. a presencia de virus nos servizos prestados por terceiras persoas, empresas ou entidades a través desta web;
 5. o acceso á web por persoas non autorizadas utilizando os nomes de persoas USUARIAS e contrasinais da PERSOA USUARIA ou saltándose as medidas de seguridade legalmente establecidas e implementadas por EN MAREA;
 6. o incumprimento por parte das PERSOAS USUARIAS das obrigacións de privacidade e de protección de datos de carácter persoal propios e de terceiras persoas;
 7. 7. o mal uso da web ou dos servizos de votación e participación prestados por EN MAREA e polas empresas enlazadas nas súas páxinas;
 8. 8. o incumprimento das presentes condicións xerais e particulares e as publicadas en calquera páxina desta web e nas de terceiros;

2.9 Emprego de COOKIES

EN MAREA utiliza na web cookies de empresas colaboradoras para mellorar a súa experiencia de persoa USUARIA e ofrecerlle os mellores servizos.

Navegar por esta web coas cookies activadas no navegador leva de maneira imprescindible a aceptación do uso das mesmas conforme as presentes condicións. Se non aceptas o uso de cookies podes bloquealas no navegador.

As cookies permiten á web lembrar as túas preferencias e recoñecerche en sucesivas visitas. Isto conséguese almacenando no teu equipo de navegación certa información sobre o teu uso da web.

¿Que son as cookies?

As "cookies" son pequenos ficheiros temporais que se crean no teu dispositivo de navegación (computador, teléfono, tableta, etc.) cando visitas unha web, e que permiten á mesma almacenar información, por exemplo para gardar as túas preferencias de uso ou para recoñecerche en sucesivas visitas.

Cando unha web crea unha cookie no teu dispositivo, almacénase o seguinte:

 • A dirección/dominio da web que creou a cookie
 • A duración da cookie, que pode ir de escasos minutos a varios anos.
 • O contido da cookie.

En todo momento podes configurar o teu programa de navegación para impedir (bloquear) o uso de cookies por parte de determinadas webs, así como borrar as cookies almacenadas previamente.

¿Para que se usan as cookies?
 • Cookies esenciais. Trátase de cookies técnicas necesarias para xestionar o fluxo de navegación dentro da web ou para manterche conectado á mesma. Se as deshabilitas, é posible que algún apartado da web non funcione correctamente.
 • Cookies de personalización. Necesarias para lembrar determinadas preferencias da persoa USUARIA.
 • Cookies analíticas. Axúdannos a nós e a terceiros a recompilar información da procedencia das persoas USUARIAS e a súa navegación dentro da web, a efectos de realizar unha análise estatística para poder mellorar a súa estrutura e contidos.
 • Cookies publicitarias. Utilizadas para xestionar os anuncios que aparecen na web, decidir o contido ou a frecuencia dos anuncios.
 • • Cookies publicitarias comportamentales. Axudan a recompilar os teus hábitos de navegación para crear un perfil de intereses que serve para mostrarche anuncios máis relevantes.
 • • Cookies para compartición social. Estas cookies son necesarias para identificarche nas túas redes sociais e así permitirche compartir contidos.
¿Qué cookies utiliza esta web?
 • • CloudFlare (__cfduid): Esta cookie a serve CloudFlare, unha rede de entrega de contidos (CDN).
 • • Google Analytics (__utma, __utmz): Estas cookies son servidas por Google Analytics para recoller diversa información sobre a navegación da persoa USUARIA polo site. Por exemplo, a localización do visitante, detalles da visita realizada (tempo, páxinas vistas, etc.).
 • • Piwik (cookies que empiezan con los prefijos _pk_id, _pk_ref, _pk_ses): Estas cookies son servidas por Piwik para recoller diversa información sobre a navegación da persoa USUARIA polo site. Por exemplo, a localización do visitante, detalles da visita realizada (tempo, páxinas vistas, etc.).
 • • Ruby On Rails (_EN MAREA-juntos_session, cookie_law, cookiepolicy, request_method): estas cookies son para a sesión da persoa USUARIA da ferramenta e comprobar se o visitante aceptou ou non a política de cookies.
 • • Recaptcha (AID, APISID, CAL, GAPS, HSID, I4SUserLocale, NID, OGPC, OTZ, PREF, PREF, SAPISID, SID, SNID, SSID) Estas cookies son servidas por Google, para o correcto funcionamento do seu servizo de Recaptcha.
Como impedir o uso de cookies e como borrar as cookies?

A maioría de navegadores permítenche desactivar completamente as cookies. Os navegadores tamén che permiten borrar as cookies creadas por unha web específica.

Lembra que en caso de bloquear as cookies é posible que determinados servizos ou funcións da web non funcionen correctamente.

Hai que ter en conta que as diferentes versións dos navegadores da internet poden modificar os sistemas de desactivación e borrado de cookies e por iso é imprescindible que o PERSOA USUARIA consulte en cada momento as preferencias do navegador que utilice no seu equipo e as instrucións publicadas nas súas páxinas web.

Onde atopar información sobre uso e bloqueo de cookies?

Podes atopar información nas webs dos principais navegadores:

2.10 Lexislación aplicable e xurisdición

As condicións xerais e particulares de uso, emprego de cookies e política de privacidade desta páxina web rexeranse pola lexislación española.

EN MAREA e a PERSOA USUARIA, con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles, sométense aos xulgados e tribunais do domicilio da persoa USUARIA, para calquera controversia que puidese xurdir da prestación dos servizos obxecto destas condicións xerais. No caso de que a persoa USUARIA tivese o seu domicilio fose do territorio español, EN MAREA e a PERSOA USUARIA sométense, con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles, aos xulgados e tribunais de Santiago de Compostela (España).

3. Política de privacidade

3.1 Protección de datos persoais

EN MAREA, de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informa aos PERSOA USUARIAS de que os datos persoais que constan nos perfís persoais desta páxina web están incorporados nos ficheiros de “afiliados” e “achegas”, dos que é responsable EN MAREA Partido Político, CIF V70498191, que os utiliza para xestionar os perfís das persoas afiliadas, contactar con elas para xestionar o seu rexistro, votación e participación na web, facerlles chegar información sobre as incidencias e cambios de condicións de uso e prestarlles toda a información relativa ás votacións e participación no proxecto de EN MAREA.

A PERSOA USUARIA acepta e consente expresamente o tratamento dos seus datos persoais e a recepción de comunicacións electrónicas para os fins indicados.

Os datos non serán cedidos a terceiras persoas sen o consentimento expreso da PERSOA USUARIA.

EN MAREA cumpre con todas as medidas de seguridade para a protección de datos persoais esixidas polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

3.2 Exercicios dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e posición a persoa USUARIA pode utilizar os formularios dispoñibles na páxina web do perfil de persoa USUARIA ou dirixirse por correo electrónico a lopd@enmarea.gal indicando o seu nome e apelidos e achegando copia do seu DNI ou documento legal de identificación.

4. Aceptación das presentes condicións xerais

4.1 Protección de datos persoais

Ao marcar a casa "Lin e acepto as condicións de uso, emprego de cookies e política de privacidade" a PERSOA USUARIA declara ler este aviso legal e estar conforme co seu contido.

EN MAREA Partido Político
CIF V70498191
Versión 7 de decembro de 2016 12:58