DATOS DA ORGANIZACIÓN

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, EN MAREA infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social: EN MAREA
C.I.F: V70498191
Domicilio social: HORTA DE ABAIXO 5B - 4A 15220 - BERTAMIRANS (A CORUÑA)
Teléfono: 881972355
Delegado de Protección de Datos: BERTA BLANCO SILVA Teléfono: 677466218 Correo electrónico: dpd@enmarea.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e EN MAREA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.medrando.enmarea.gal (en diante, A WEB), do que é titular EN MAREA.

A navegación pola web de EN MAREA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, EN MAREA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a EN MAREA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a EN MAREA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a EN MAREA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

EN MAREA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

EN MAREA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, EN MAREA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

A AEPD considera que os partidos políticos non son prestadores de servizos da sociedade da información, xa que as súas páxinas web non forman parte dunha actividade económica no sentido do apartado a) do Anexo da LSSI. Por tanto, non han de cumprir nin coa Lei de Cookies nin con ningún outro precepto da LSSI, sen prexuízo do disposto nela en relación con outras normas. Resolución (E/04745/2015).

PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que na web recóllanse datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.